Nieuwsberichten:

Vrijwilligers gezocht in diverse aandachtsgebieden.

Er worden informatieavonden georganiseerd voor inwoners van Westerlee en Heiligerlee en overige belangstellenden.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met:

Kleding maken, decorbouw, terreininrichten, brandhout zagen en kloven, terrein afzetten, horeca kortom op vele gebieden.

Voor uitgebreide informatie hierover worden er twee info avonden georganiseerd in november 2023.

Op 9 november 2023 om 19.30 uur in De Tille in Westerlee en op 16 november in het museaum Slag bij Heiligerlee in Heiligerlee.

Is uw interesse gewekt en wilt u zich al opgeven? Dat kan via info@slagbijheiligerlee2024.nl